Zakres usług

Zakres świadczonych usług

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Jankowski

Kancelaria świadczy usługi prawne i mediacyjne oraz przeprowadza szkolenia na rzecz przedsiębiorców z różnych branż, w tym przedsiębiorstw ze sfery użyteczności publicznej, osób fizycznych, a także podmiotów publicznych.

 

Prawo cywilne

Prawo spółek handlowych i korporacyjne

Kancelaria obsługuje podmioty z kapitałem polskim i zagranicznym w sprawach dotyczących m.in.:

Prawo rodzinne i spadkowe

Postępowania w przedmiocie orzeczenia rozwodu lub separacji

Jedną z najtrudniejszych decyzji, jaką podejmują niektórzy małżonkowie jest decyzja o separacji lub rozwodzie. Wynika ona z różnych powodów. Najczęściej wpływ na to ma fakt, że mimo trudnych i niekończących się rozmów z partnerem, nie możemy osiągnąć porozumienia w wielu istotnych kwestiach, kłócimy się i trzymamy swoich racji. Ten stan rzeczy wpływa frustrująco nie tylko na małżonków, ale często także na dzieci, które są świadkami negatywnych relacji między rodzicami. Decyzja o rozwodzie powinna być jednak ostatecznością. Jeśli już do niej dojdzie, oferujemy kompleksową pomoc prawną. Ponieważ dobre przygotowanie pozwu zwiększa szansę na skuteczne i sprawne przeprowadzenie postępowania rozwodowego. Możliwe rozstrzygnięcia są następujące:

Jeśli klient uzna, że nie ma już szans na dalsze trwanie małżeństwo i odbudowę dotychczasowej więzi psychicznej i fizycznej, wówczas może swoją sprawę powierzyć dobremu i skutecznemu prawnikowi. Pomagamy klientowi przejść przez ten trudny etap w życiu od momentu podjęcia decyzji o rozwodzie i napisania pozwu po postępowanie sądowe, podział majątku czy zasądzenie alimentów.

Postępowania w przedmiocie alimentów, w tym postępowanie o obniżenie lub podwyższenie alimentów

 

Prawo administracyjne i budowlane

Prawo ubezpieczeń społecznych

Nowe technologie teleinformatyczne sukcesywnie zyskują popularność w kolejnych dziedzinach i gałęziach gospodarki. Ten fakt nie pozostaje bez reakcji ustawodawcy, który wprowadza kolejne regulacje związane z IT.  Kancelaria zapewnia obsługę firm oferujących produkty oraz usługi informatyczne. Zajmujemy się także wsparciem odbiorców usług informatycznych, realizujących projekty IT w swoich firmach.

Kancelaria doradza także w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy z zakresu prawa autorskiego, w tym umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjne,  sporządzamy opinie prawne a także wspieramy Klientów w sporach na gruncie prawa własności intelektualnej.

Obsługa firm realizowana przez naszą Kancelarii może mieć zarówno charakter jednorazowy i dotyczyć konkretnej sprawy, jak i też przybrać formę stałej współpracy, w ramach której zajmujemy się wszystkimi sprawami Klienta związanymi z prawem IT.

Nieruchomości

Prawo podatkowe i optymalizacje podatkowe

Prawo pracy

Odszkodowania

Kancelaria oferuje dochodzenie odszkodowań oferuje pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania z tytułu poniesionych szkód. Wspieramy osoby poszkodowane oraz rodziny osób, które w wyniku wypadku zmarły. Ubiegamy się o odszkodowania powypadkowe, komunikacyjne, w rolnictwie oraz w innych obszarach ludzkiej działalności. Udzielamy szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania rekompensaty nie tylko za poniesione szkody materialne i psychiczne, ale także za utracone zarobki. Udzielamy porad prawnych, pracujemy nad przygotowaniem stosownej dokumentacji oraz reprezentujemy naszych Klientów przed zakładami ubezpieczeń, pracodawcami, zarządcami dróg, itp.

Kancelaria Oferuje wsparcie na terenie całej Polski. Proponujemy pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania osobom prywatnym oraz firmom. Oferujemy możliwość konsultacji telefonicznej oraz osobistej w naszym biurze. Przed udaniem się na spotkanie prosimy o kontakt w celu umówienia wizyty. Udzielamy wsparcia klientom ze wszystkich regionów Polski.

 

Prawo autorskie i własności intelektualnej

Prawo upadłościowe i naprawcze

Doradztwo inwestycyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Jankowski oferuje również szeroko rozumiane doradztwo inwestycyjne na etapie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji, a w tym prace usługowo-projektowe z zakresu ochrony środowiska, jak również doradztwo obejmujące ocenę zgodności prowadzonej działalności z wymaganiami prawnymi.

Naszym klientom oferujemy reprezentację i bieżące doradztwo we wszelkich kwestiach prawnych pojawiających się od momentu powstania pierwszej koncepcji architektonicznej do momentu oddania w użytkowanie zrealizowanego już obiektu. Prowadzimy m.in. postępowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę, a także powiązane z nimi postępowania mające na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń konserwatorskich oraz wszelkich innych wymaganych zgód, opinii i uzgodnień, w tym związanych z przebudową, budową lub remontem.

Współpracujemy z podmiotami realizującymi zadania z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz obiektów hotelowo-gastronomicznych udzielając im wsparcia przy opracowaniu koncepcji oraz w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych.

Nasze działania obejmują m.in: