Aktualności

Aktualności

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Jankowski

Nakaz zapłaty wydany na rzecz Prokury Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknię

2016-07-14 14:12:58
Nakaz zapłaty wydany na rzecz Prokury Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknię

Nakaz zapłaty wydany na rzecz Prokury Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o zapłatę  zł przeciwko naszym Klientom uchylony

Przeciwko naszym Klientom wydany został nakaz zapłaty opiewający na kwotę 534 017,76 zł. Powodem w sprawie był Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który nabył wierzytelność do Getin Bank S.A.  Kancelaria wniosła w imieniu Klientów sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty. Dzięki skutecznym działaniom Kancelarii nakaz zapłaty został uchylony a powództwo oddalone. Nastąpi również w związku z wygranym procesem wykreślenie hipoteki po uprawomocnieniu się wyroku.