Aktualności

Aktualności

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Jankowski

Opinię rzeczoznawcy majątkowego można skutecznie zweryfikować i nie zapłacić opłaty adiacenckiej

2016-07-13 12:39:41
Opinię rzeczoznawcy majątkowego można skutecznie zweryfikować i nie zapłacić opłaty adiacenckiej

Sam podział nieruchomości nie powoduje jeszcze wrostu jej wartości, a co za tym idzie, nie jest podstawą do naliczenia opłaty adiacenckiej przez właściwe organy jedostek samorządu terytorialnego. Dopiero opinia rzeczoznawcy majątkowego może przesądzić o tym, że trzeba będzie uiścić wspomnianą opłatę, pod warunkiem jednak, jak przekonuje Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 stycznia 2016r., wydanym w sprawie I OSK 922/14, że opinia owa będzie rzetelna oraz „przekonująco uzasadniona w sferze faktycznej i prawnej, inaczej trudno uznać ją za wiarygodną”.  Nasza Kancelaria skutecznie prowadząc postępowanie doprowadziła do uchylenia przed NSA dezycję naliczającą opłatę adiacencką, a wydanie nowej jest niemożliwe ze względu na upływ okresu do jej wydania.

Opinię rzeczoznawcy majątkowego można skutecznie zweryfikować i nie zapłacić opłaty adiacenckiej
Opinię rzeczoznawcy majątkowego można skutecznie zweryfikować i nie zapłacić opłaty adiacenckiej
Opinię rzeczoznawcy majątkowego można skutecznie zweryfikować i nie zapłacić opłaty adiacenckiej
Opinię rzeczoznawcy majątkowego można skutecznie zweryfikować i nie zapłacić opłaty adiacenckiej