Aktualności

2016-07-14 14:12:58

Nakaz zapłaty wydany na rzecz Prokury Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknię

Nakaz zapłaty wydany na rzecz Prokury Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknię

Nakaz zapłaty wydany na rzecz Prokury Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o zapłatę  zł przeciwko naszym Klientom uchylony Przeciwko naszym Klientom wydany został nakaz zapłaty opiewający na kwotę 534 017,76 zł. Powodem w sprawie był Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który nabył wierzytelność do...

2016-07-14 14:12:41

W postępowaniu rozwodowym pozwana otrzymała 4000 zł alimentów od męża przy nieorzekaniu o winie

  W prowadzonym postępowaniu sądowym pozwanej, którą reprezentowała nasza Kancelaria Sąd zasądził 4000 zł alimentów w procesie w którym nie orzeczono o winie. Postępowanie toczyło się opariu o dokumenty nie przeprowadzono dowodu z przesłuchania świadków.

2016-07-13 12:39:41

Opinię rzeczoznawcy majątkowego można skutecznie zweryfikować i nie zapłacić opłaty adiacenckiej

Opinię rzeczoznawcy majątkowego można skutecznie zweryfikować i nie zapłacić opłaty adiacenckiej

Sam podział nieruchomości nie powoduje jeszcze wrostu jej wartości, a co za tym idzie, nie jest podstawą do naliczenia opłaty adiacenckiej przez właściwe organy jedostek samorządu terytorialnego. Dopiero opinia rzeczoznawcy majątkowego może przesądzić o tym, że trzeba będzie uiścić wspomnianą opłatę, pod warunkiem jednak, jak przekonuje Naczelny Sąd Administracyjny w...